อาหารที่มีโปรไบโอติกเพื่อการรักษาสมดุลของแบคทีเรียในร่างกาย