ล่ามและแปลเอกสารควรจะถูกประเมินอย่างไรก่อนเลือกใช้บริการ

 

ทุกวันนี้ในโลกสมัยใหม่ปัจจัยเช่นโลกาภิวัตน์การเดินทางและธุรกิจระหว่างประเทศทำให้ความต้องการการแปลและการตีความ ทุกคนเคยได้ยินคำศัพท์สองคำนี้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าพวกเขาหมายถึงอะไรจริง ๆ แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างพวกเขาล่ามและแปลเอกสารคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

บุคคลนี้แปลบทความเอกสารแผ่นพับหรืออะไรก็ตามที่จำเป็นและผลงานของล่ามและแปลเอกสารอาจถูกมองว่าเป็นข้อความที่พิมพ์ออกมาของภาษาเป้าหมาย ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอย่างของกระบวนการแปล หลังจากได้รับข้อความเพื่อแปลนักแปลวางแผนเวลาของเขาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขามี เมื่อมีการวางแผนทุกอย่างเขาหรือเธอจะใช้เอกสารอ้างอิงคำศัพท์และพจนานุกรมที่จำเป็นทั้งหมดและเริ่มทำงาน

นักแปลสามารถทำงานช้าหรือเร็วสามารถเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง

นักแปลสามารถทำงานช้าหรือเร็วสามารถเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังรหัสชุดหรือบางครั้งก็ลืมเกี่ยวกับมารยาทที่ดีที่จำเป็นในสังคมเช่นไปและมีกาแฟกับแซนวิชเมื่อเขาหรือเธอต้องการ แต่ในทางกลับกันล่ามและแปลเอกสารควรมีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งสองอย่างใกล้ชิดเขาหรือเธอจะต้องเอาใจใส่อย่างมากเมื่อเขียนข้อความบางครั้งตัวอักษรที่สะกดผิดอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดของประโยคทั้งหมด ในบางภาษาเป้าหมาย (รัสเซีย, อิตาลี)

เมื่อแปลจากภาษาอังกฤษจำนวนคำจะใหญ่กว่าเสมอ สิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างรอบคอบล่ามและแปลเอกสารคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในรูปแบบปากเปล่า การตีความมีสองประเภทต่อเนื่องและพร้อมกัน โดยปกติแล้วจะมีการแสดงพร้อมกันโดยคนสองหรือสามคนและอุปกรณ์พิเศษในการประชุมระดับนานาชาติการประชุมและการประชุมนานาชาติ ล่ามแบบต่อเนื่องเป็นรูปแบบการแปลที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ล่ามที่ต่อเนื่องจะปรากฏขึ้นพร้อมกับคุณทุกที่ที่คุณไป

ล่ามที่ต่อเนื่องจะปรากฏขึ้นพร้อมกับคุณทุกที่ที่คุณไป เขาหรือเธอตีความหลังสิ้นสุดตรรกะของวลีประโยคหรือย่อหน้า เขาหรือเธอไม่ได้มีเวลาวางแผนที่นี่ผู้แปลจะต้องสวมใส่สุภาพเรียบร้อยและมีไหวพริบบุคลิกลักษณะของบุคคลเมื่อสื่อสารกับผู้คนมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องตีความสำนวนหรือรูปแบบการพูดด้วยการอ้างอิงทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ประเทศ ในกรณีดังกล่าวล่ามต้องได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถอธิบายสถานการณ์ได้ ล่ามทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความช่วยเหลือจากพจนานุกรม

และคำศัพท์หรือแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและเขาหรือเธอมีแรงกดดันต่อพวกเขามากกว่านักแปล ดังนั้นความมั่นคงทางอารมณ์เป็นอีกคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานที่ดีกฎและชุดทักษะที่แตกต่างกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการแปลภาษาเขียนเมื่อเทียบกับการตีความภาษาพูด บทความนี้ให้ความสำคัญกับการแปลดังนั้นเรามาสำรวจคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการล่ามและแปลเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

เพิ่มเติม http://www.tjprannarai.co.th/

Comments are closed.